Kastrup
Samarbetspartner:

Kastrup.se är en från Köpenhamns flygplats oberoende flygplatsguide med syfte att underlätta för svenska resenärer. Innehållet i guiden ska ses som ett komplement till den information som finns på flygplatsens egen webbplats.
Kastrup flygplats är mycket lättillgänglig för resande från hela Skåneregionen och här finner du restips, vägbeskrivning, parkeringsinformation, ankomst- och avgångstider samt information om bussar och tåg. För långväga resenärer som behöver övernatta har vi en del tips på bra hotell vid Kastrup.

Pass och nationellt id-kort

Svenskt pass Osäker på vilken resehandling som du behöver ha med dig på resan?
-Vi försöker här hjälpa dig att reda ut vad som gäller.

Pass, nationellt id-kort, körkort eller vanligt id-kort?
Vid resa utomlands behöver du alltid pass alternativt, inom Schengenområdet, ett nationellt id-kort.

Passkontroll sker endast i undantagsfall vid resor inom Schengenområdet, men det finns ett myndighetskrav på att du vid behov ska kunna legitimera dig under utlandsvistelsen. Pass och nationellt id-kort, som utfärdas av Polisen, är de enda giltiga handlingar som styrker din identitet och ditt medborgarskap. Körkort och vanligt id-kort, utfärdat av exempelvis en bank eller Skatteverket, är därmed inte godkända resehandlingar.

Schengenländer
De länder som ingår i Schengenområdet är Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Värt att notera är några EU-länder står utanför Schengen.

Passfrihet inom Norden
Vid resor inom de nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige) krävs inte pass eller nationell id-kort för svenska medborgare, men du kan ändå komma att behöva en giltig legitimation eller ett körkort för att styrka din identitet.

Flygbolagens kontroll av pass och id-kort
Vid resor inom Schengen har de olika flygbolagen egna bestämmelser om vilka resehandlingar som godkänns om du ombeds att visa upp detta under incheckning eller boarding. Vissa flygbolag kan till exempel acceptera ett svenskt körkort eller id-kort, för att styrka din identitet, medan andra kräver pass alternativt det nationella id-kortet som du från myndighetshåll ändå ska ha med dig under vistelsen. Vid tveksamhet kan det därför vara bra att kontrollera med flygbolaget, men en från myndighetshåll godkänd resehandling är givetvis ändå att rekommendera och accepteras av alla.

Vid resa till en destination utanför Schengenområdet behöver samtliga resenärer numera skanna passet istället för att som förut oftast bara visa upp det i polisens passkontroll. Detta på grund av nya passregler inom EU från den 7 oktober 2017 och gäller oavsett om du ska resa till eller från Kastrup.

Passkontrollen sker först efter check-in och säkerhetskontrollen så det är det bra om du är ute i god tid.

Resehandlingens skick och utgångsdatum
Kontrollera att din resehandling är i gott skick då du kan komma att nekas inresa i ett annat land om den är skadad. Tänk även på att vissa länder kräver att det ska finnas minst sex månader återstående giltighetstid i passet vid hemresa. Saknar du en giltig resehandling och ska resa mycket snart så kan du läsa om hur du införskaffar ett provisoriskt pass här intill.

Läs mer om pass och nationellt id-kort på Polisens webbplats.